EKOKARDİOGRAFİ

Ekokardiyografi nedir?

Kalp ultrasonu olarak da bilinen ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarıyla temas eder halde kalp üzerinde yavaşça gezdirilir, kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.

Ekokardiyografi Nasıl Yapılır?

 • Ekokardiyografi loş ışık altında yapılır. Tetkik öncesi bel üzerinde kalan bölgedeki giysileriniz çıkarıp, yerine bir önlük giymeniz gerekecektir.
 • Hasta sol yan tarafa yatırılır ve hastanın göğüs kafesi üzerinde jel sürülen transdüser kalbin değişik bölgelerini incelemek üzere dolaştırılarak yapılır.
 • İşlem esnasında hasta radyasyona maruz kalmaz.
 • Ağrısız bir işlemdir ve yan etkisi yoktur.

Ekokardiyografi neden yapılır?

 • Kalp kapaklarının değerlendirilmesi
 • Kalp boşluklarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Kalp duvar kalınlıklarının ölçülmesi
 • Göğüs ağrısının nedeninin araştırılması
 • Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) veya tümörlerin değerlendirilmesi
 • Doğuştan gelen kalp hastalıkları açısından değerlendirilmesi
 • Kalp zarının yapısını ve kalınlığının değerlendirilmesi
 • Kalp kasılma hareketlerin değerlendirilmesi
 • Kalbin kasılma gücünün değerlendirilmesi
 • Kalpten çıkan büyük damarlar değerlendirilmesi amacıyla yapılır.