TANSİYON HOLTERİ (24 SAATLİK)

Tansiyon holter kola takılarak hastaların günlük normal hayatlarındaki ve uykularındaki kan basınçları 24 saat süreyle kaydedilir. Hipertansiyonun tanısında ve tedavinin düzenlenmesinde oldukça değerli bir tetkiktir.